Ενότητα 2: Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Τ.Ν.

Ενότητα 2:  Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Τ.Ν.

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε το βασικό ορισμό της Τ.Ν. και θα εξετάσουμε τις κύριες λειτουργίες των συστημάτων Τ.Ν. Θα εξετάσουμε την Τ.Ν. ως επιστημονικό πεδίο και θα συζητήσουμε τα θέματα στα οποία εστιάζουν σήμερα οι επιστήμονες στην 1) Συλλογιστική και λήψη αποφάσεων, 2) Μάθηση και 3) Ρομποτική. Θα αναφέρουμε επίσης τις “μεγάλες προκλήσεις” που απασχολούν τους επιστήμονες στο πεδίο της Τ.Ν. Τέλος, θα ορίσουμε συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν έξυπνες σε συστήματα Τ.Ν. μέσω παραδειγμάτων από συστημάτα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας. Θα εντοπίσουμε τα δεδομένα που χρησιμοποιούν (δομημένα ή μη δομημένα) τα συστήματα και πως τα αξιοποιούν για να αντιληφθούν το περιβάλλον τους.

Στόχοι

Ο στόχος της δεύτερης ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές στο εύρος και την φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν:
▪ Προσδιορίζουν τα κοινά χαρακτηριστικά των εφαρμογών Τ.Ν.
▪ Αναφέρουν τα βασικά συστατικά μια εφαρμογής Τ.Ν.
▪ Αναλύουν τις λειτουργίες ενός συστήματος Τ.Ν.
▪ Αξιολογούν ένα σύστημα Τ.Ν. και να εξηγεί γιατί είναι “‘έξυπνο”.
▪ Αναλύουν μια καθημερινή εφαρμογή Τ.Ν. προσδιορίζοντας τις βασικές της λειτουργίες, τις πιθανές πηγές δεδομένων οι οποίες αξιοποιούνται, και μερικά θετικά / αρνητικά χαρακτηριστικά των συμπεριφορών της για τους τελικούς χρήστες.

Διάλεξη

 

Διαφάνειες διάλεξης

Σημείωση: Η διάλεξη αυτή βασίζεται στον «Ορισμός της Τ.Ν. – Κύριες δυνατότητες και επιστημονικά πεδία» που προτείνε σε ανακοίνωση της ΕΕ το 2018.

Βιντεό διάλεξης