Ενότητα 3: Μηχανική Όραση – Αναγνώριση Προσώπου

Ενότητα 3: Μηχανική Όραση – Αναγνώριση Προσώπου

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε την Μηχανική Όραση – Αναγνώριση Προσώπου. Θα δώσουμε τον ορισμό της Μηχανικής Όρασης και της Αναγνώρισης Προσώπου. Θα εξετάσουμε πως λειτουργεί η αναγνώριση προσώπου και θα συζητήσουμε γιατί είναι χρήσιμη στην καθημερινή μας ζωή μέσω παραδειγμάτων. Θα δούμε τα βήματα για την αναγνώρισης προσώπου 1) την ανίχνευση, 2) την ανάλυση και 3) την αναγνώριση. Θα συζητήσουμε τους κινδύνους που ελλοχέυουν με την χρήση της αναγνώρισης προσώπου. Τέλος θα μελετήσουμε τις προκαταλήψεις που υπάρχουν σε συστήματα μηχανική όρασης.

Στόχοι

Ο στόχος της τρίτης ενότητας είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές για την μέθοδο της Μηχανικής Όρασης και να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες Αναγνώρισης προσώπου.

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:
▪ Ορίζουν και να κατανοούν τι είναι η μηχανική όραση και η αναγνώριση προσώπου
▪ Διακρίνουν της αναγνώριση προσώπου σε εφαρμογές και συστήματα που χρησιμοποιούν καθημερινά 
▪ Αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους της χρήσης της αναγνώρισης προσώπου
▪ Αναγνωρίζουν την ύπαρξη προκαταλήψεων σε συστήματα μηχανική όρασης

Διάλεξη

Διαφάνειες διάλεξης
Βίντεο διάλεξης

Σημείωση: Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε να συμμετάσχετε στην δραστηριότητα της Ενότητας 3, σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις διαφάνειες 34 και 35.