Ενότητα 7: Συμβίωση με την Τ.Ν.

Ενότητα 7:  Συμβίωση με την Τ.Ν.

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τον ρόλο που έχουν οι ενήλικες καθώς επίσης και η οικογένεια για την προσαρμογή των ίδιων αλλά και των νέων γενεών στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Στην συνέχεια θα συζητήσουμε τον σημαντικό ρόλο που παίζει η οικογένεια στη συμβίωση με την Τ.Ν. Τέλος, θα μελετήσουμε σε τι υπερτερεί και σε τι μειονεκτεί η Τ.Ν. που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας.

Στόχοι

Ο στόχος της έβδομης ενότητας είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές για τον ρόλο των ενηλίκων αλλά και της οικογένειας στην συμβίωση με την Τ.Ν. καθώς και να προβληματιστούν για τη χρήση της Τ.Ν στην καθημερινή μας ζωή.

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:
▪ Εκτιμούν τους τρόπους με τους οποίους οι ενήλικες μπορούν να βοηθήσουν τους νεαρούς να έχουν πιο υγιείς σχέσεις με την Τ.Ν.
▪ Κατανοήσουν τον ρόλο της οικογένειας στη συμβίωση με την Τ.Ν
▪ Αξιολογούν τους κινδύνους και τις προκλήσεις των εφαρμογών της Τ.Ν

Διάλεξη
Διαφάνειες διάλεξης
Βίντεο διάλεξης

Υπενθύμιση (για όσους δεν έχουν ήδη συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο):
Σας καλούμε να απαντήσετε στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να καταγράψει τη στάση σας προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και για την λήψη ανατροφοδότησης για το μάθημα. Αν και η συμμετοχή σας δεν είναι υποχρεωτική, θα βοηθήσει την ομάδα για τον σχεδιασμό μελλοντικών μαθημάτων και σεμιναρίων. Θα βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://forms.gle/e46VHAw8LGMQzWrS7