Ενότητα 1: Εισαγωγή στο μάθημα

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο μάθημα

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς επίσης και τα κίνητρα που οδήγησαν στην δημιουργία αυτής της Θ.Ε. Θα ξεκινήσουμε μ’ ένα γενικό ορισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν) και θα δούμε τις προοπτικές και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει η Τ.Ν. στο μέλλον.

Στόχοι

Οι στόχοι της πρώτης ενότητας του μαθήματος είναι δύο. Πρώτα, δεδομένου ότι το μάθημα είναι ανοιχτό προς το κοινό, οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να “γνωρίσουν” το ΑΠΚΥ και να μάθουν πως λειτουργούν τα εξ αποστάσεως προγράμματα του ΑΠΚΥ. Ο δεύτερος στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με το συγκεκριμένο μάθημα.

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:
▪ Προσδιορίζουν τι είναι η Τ.Ν.
▪ Κατανοούν πότε μια εφαρμογή χρησιμοποιεί στοχευμένη ή γενική νοημοσύνη
▪ Αξιολογούν και να εξηγούν τις προοπτικές και τους πιθανούς κινδύνους της Τ.Ν.

Διάλεξη μαθήματος

 

Διαφάνειες διάλεξης

Βίντεο διάλεξης